icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Corporate responsiblity: een zaak van ons allemaal

Duurzaamheid is een belangrijke grondslag voor de manier waarop VRS Railway Industry werkt. VRS Railway Industry wil een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied.

Vacatures

Bij aanbestedingen wordt van bedrijven als VRS Railway Industry aandacht voor duurzaamheid verwacht.

VRS Railway Industry neemt belangrijke stappen om de ‘CO2-voetafdruk' te verkleinen. Dat is de totale directe en indirecte uitstoot van het bedrijf. Wij willen het energieverbruik van de eigen kantoren en bedrijfshallen verminderen, duurzame materialen toepassen en een uitgebalanceerd mobiliteitsbeleid invoeren.

Verder blijft het van groot belang dat opdrachtgevers, partners en anderen vertrouwen stellen in onze onderneming. Daarom conformeren wij ons aan algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden, aan wetten en regels, in het bijzonder bij de verwerving en uitvoering van opdrachten. Wij verwachten van onze mensen dat zij zich integer opstellen, afspraken nakomen en zorgvuldig handelen. Wij geven daar intern ook alle aandacht aan.