EULYNX op InnoTrans 2018

VRS was vertegenwoordigd op de gezamenlijke EULYNX stand van ProRail en Deutsche Bahn. Wij presenteerden daar onze Proof of Concept wisselsteller met EULYNX object controller.

eulynx-logo.png

Van 18 tot 21 september j.l. vond in Berlijn de 2 jaarlijkse InnoTrans beurs plaats. Daar heeft VRS haar EULYNX protocol gepresenteerd. Deze object controller heeft gedurende de beursdagen foutloos via Ethernet met EULYNX protocol gecommuniceerd met een Hima HiMax Interlocking. De communicatie is een nieuwe ontwikkeling van VRS in samenwerking met andere organisaties.